Blinka lilla stjaerna

Figurerne är arrangerade på sådant sätt att citronen motsvarar tonen C, glass tonen G och apa tonen A o.s.v.

Vad du lär dig i bok 1

I bok 1 lär du dig först och främst att använda händerna för att spela med, och du blir vän med tangenterna. Figurerna hjälper dig över den barriär som noterna ibland utgör, så att du får en bra start och känner att du lyckas i ditt spelande. Redan efter tio minuter eller mindre kan du spela din första visa. Barn ända ned till fyra års ålder kan börja spela, och det säger något om hur enkelt och intuitivt det är att använda Pianolek.

Kända visor som pedagogiskt trick

Ett annat pedagogiskt trick är de kända visorna. När man känner igen en visa får man lust att spela den. ”Ja, den känner jag igen, den vill jag spela!” Pianospelandet är som allra roligast när man känner igen och har ett förhållande till det man spelar. De kända visorna ger dig en medvetenhet om och ett öra för musikens form, riktning och mål, och det blir också lättare att rätta sig själv om man spelar fel.

Ja maa han_hon leva

Spela med höger och vänster hand

I bok 1 spelar du bara melodin, men visorna är indelade så att du spelar växelvis med höger och vänster hand. Det är Pianoleks mål att även vänster hand ska bli smidig och vältränad redan från början, samtidigt som det sker på ett väldigt enkelt sätt som gör att alla klarar av det.

Genväg till noterna

Figurerna är rätt placerade på notlinjerna. Det betyder att du, utan att kunna noter, intuitivt lär dig både noter och rytmer. Du blir till exempel medveten om att melodier går upp och ned, att hoppen mellan tangenterna kan vara stora och små, och att figurerna kan ha olika rytm.

Du lär dig något om musikalitet och känslorna i musik

Med visorna följer ett antal musikaliska lekar. Genom lekarna blir du medveten om att musik handlar om mer än att bara trycka ned rätt tangent, och att musik också handlar om fantasi, berättelser och musikaliska uttryckssätt. Och om att man kan spela starkt eller svagt, upprört eller glatt.

Tangentremsa close up

Tangentremsan som följer med boken passar till alla pianon och keyboards med normal tangentstorlek

Inlaeringstrappa_2020

Bok 1 kan användas både hemma och tillsammans med en musiklärare

En del använder boken i hemmet enbart, andra tar den med sig till pianoläraren och musikskolan. Materialet är flexibelt, och du behöver inte följa boken slaviskt. Men självklart är det enklare att starta med visorna på nivå 1 i boken än med dem på nivå 3.